Powered by Kleefa
 • اٌنلاین جی اِی
 • اٌنلاین جی اِی
 • اٌنلاین جی اِی
 • اٌنلاین جی اِی
 • اٌنلاین جی اِی
 • اٌنلاین جی اِی
 • اٌنلاین جی اِی
 • اٌنلاین جی اِی

معرفی کوتاه آپلودسنتر اٌنلاین جی اِی
اٌنلاین جی اِی - آپلودسنتر دائمی اٌنلاین جی اِی یک آپلودسنتر دائمی عکس در ایران می باشد که شما عزیزان می توانید بدون دردسر حذف عکس های خود در تارییخ های مختلف تصاویر خود را در آن آپلود کنید . در ضمن از ویژگی های مهم این آپلودسنتر می توان به مستقیم بودن لینک ها اشاره کرد . اٌنلاین جی اِی
راهنمای آپلود از کامپیوترراهنمای آپلود از آدرس
 • بر روی کادر "انتخاب فایل" کلیک نمایید
 • در کادر ظاهر شده فایل مورد نظر را انتخاب و بر روی UPLOAD کلیک نمایید
 • پس از آپلود فایل هایتان می توانید از لینک های موجود استفاده نمائید
 • آدرس فایل را بدون "/" در انتها وارد کنید
 • سپس بر روی UPLOAD کلیک نمائید
 • پس از آپلود فایل هایتان می توانید از لینک های موجود استفاده نمائید

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
پسوندحجم
gif1 گیگابایت
png1 گیگابایت
jpg1 گیگابایت
jpeg1 گیگابایت
bmp1 گیگابایت
zip1 گیگابایت
rar1 گیگابایت
psd1 گیگابایت
css1 گیگابایت
tif1 گیگابایت
tga1 گیگابایت
sct1 گیگابایت
pbm1 گیگابایت
pns1 گیگابایت
pxr1 گیگابایت
raw1 گیگابایت
pdf1 گیگابایت
pcx1 گیگابایت
js1 گیگابایت
 
کاربران
پسوندحجم
gif1.5 گیگابایت
png1.5 گیگابایت
jpg1.5 گیگابایت
jpeg1.5 گیگابایت
bmp1.5 گیگابایت
zip1.5 گیگابایت
rar1.5 گیگابایت
queue